موم ارتودنسی سیلیکونی

جهت جلوگیری از آزردگی بافتی ناشی از اپلاینس ها درطی درمان

حداکثر پایداری و دوام در محیط دهان، خوشبو و مقاوم به حرارت

فیس ماسک

¨ پد آنتی باکتریال با الیاف ضد حساسیت جهت جلوگیری از حساسیت و عرق سوز شدن چانه و پیشانی بیمار

¨ سوراخ های موجود در تکیه گاه چانه و پیشانی ، جهت جلوگیری از عرق سوز شدن بیمار

¨ پیچ های قوی همراه با پیستون های مهار کننده اضافه، جهت رفع امکان دفورمیشن و جابجایی تکیه گاه ها و کمان فیس ماسک

انواع محصولات فرعی شامل کویل اسپرینگ های باز و بسته ، آینه های داخل دهانی ، لینگوال باتن، لینگوال باتن با زنجیر(باتن چین) ، هوک های 2، 4، 9و12 میلی متری، دهان بازکن، انواع الاستومریک ها شامل الاستیک لیگاچور، الاستیک چین ، سپریتور و کش های لاتکس و لاتکس فری

 

 

 

انواع متنوع آگزیلاری ها شامل تورکینگ اسپرینگ، انواع باتن و آی لت و هوک های پیچ شونده و سپریتینگ اسپرینگ