گروه وسیعی از انواع براکت های فلزی، سرامیکی، کامپوزیتی و سلف لیگیت فلزی و سرامیک در دسترس است. تلاش بر انتخاب مدل های با کارایی بالا در طی درمان ارتودنسی ثابت بوده است. برای اطلاعات بیشتر به منوی هر یک از این انواع مراجعه کنید.