براکت های سرامیکی مونو کریستالین Perfect Clear

این سری از براکت های سرامیکی به هدف کار کردن آسان در بیمارانی که خواهان استفاده از براکت های غیرفلزی هستند طراحی شده است. ساختار مونوکریستالین این براکت به هدف به حداقل رساندن اصطکاک مابین وایر و براکت، تجربه متفاوتی در خصوص براکت های سرامیک در اختیار شما قرار خواهد داد. نمای شیشه ای و ترنسپرنت بسیار زیبا و دارا بودن حداقل ضخامت باکو لینگوالی از ویژگی های منحصر به فرد این براکت است.

سادگی دباند کردن آن بدون آسیب به سطح دندان و بدون شکسته شدن براکت، شما را متعجب خواهد نمود.. بیس براکت هیچ گونه گیر ماکرو مکانیکی نداشته و دانه های آلومینا که تنها نصف مساحت بیس را پوشانده تامین کننده استحکام باند مطلوب و نه بیش از حد ، در براکت خواهد بود .

 

Perfect Clear

Monocrystalline sapphire (Excellent performance like metal bracket)

Easy sliding

Transparent bracket

Outstanding aesthetic feature

Good balance with any colors of teeth

DFM(Double Fusing Method) for easy debonding

Rounded edge bracket (Comfortable feeling)